Problem med kortbetalning

Ännu en dag, ytterligare problem med betalningshantering / betalväxlar. Denna gången rör det sig om Handelsbanken och Länsförsäkringar Bank som haft problem med att processa sina kunders kortbetalningar.

”Det blir störningar när kunder betalar i butik via terminal men det går fortfarande att ta ut pengar i bankomat. Hos oss verkar det som att det gäller i ungefär 50 procent av fallen. Felsökningen, som är pågående, indikerar att störningen finns i ett gemensamt betalsystem som bankerna använder. Det är alltså inte hos Handelsbanken som felet ligger.” (Handelsbankens presschef Johan Wallqvist) Aftonbladet 2016-05-29

Enligt Lena Beivner vid Länsförsäkringars pressjour skall alla problem nu vara lösta. Dagens Nyheter 2016-05-29

Intermittenta problem

I och med att korttransaktioner haft en success rate på 50% verkar problemen idag varit intermittenta, vilket skulle kunna tyda på hög belastning eller en kapacitetsminskning på systemen som hanterar transaktionerna.

Få dagar, flertal problem

Igår, lördag 2016-05-28, hade luftfartsverket / LFV problem med sitt färdplanshanteringssystem och bankernas samarbetsprojekt Swish låg nere hårt över hela landet.

Något som är viktigt nu är att informationshanteringen sköts rätt och att det finns en grad utav öppenhet. Dvs, så pass öppna myndigheter, banker samt andra institut och företag kan vara mot kunder och i slutändan oss medborgare. Det är viktigt.

Vi lever i intressanta tider.

Swish ligger nere

Swish ligger nere - driftstörning - nedtid - kan inte betala

När inlägget skrevs (2016-05-28 14.00) låg betaltjänsten Swish nere för samtliga användare i hela Sverige.

Enligt SVT kom första rapporten om att något skulle vara fel med tjänsten ca klockan 11 på lördag förmiddag (2016-05-28 11:10).

”Det går väldigt långsamt just nu och det kan trigga igång en timeout i systemet.” (Per Ekwall., citerad i Aftonbladet).

Timeouter måste vara någonting som syns internt, eller så är det en omskrivning för något annat då frontend (mobilappen) inte ens går komma in i just nu.

Sannolikt inte relaterat, men det bör noteras att Swish-appen blev borttagen från Apples app store under några timmar 2016-05-25.
”De (Apple) har ett villkor att en app inte får vara beroende av en annan app.” (Per Ekwall, citerad i Nyheter24.

Single point of failure

En av farorna med tjänster såsom Swish (Getswish AB), men även BankID (Finansiell ID-Teknik BID AB) när banker, finansiella institut och acceptansmärken lägger alla ägg i en korg är att det finns få punkter där fel i dessa får stora konsekvenser. Dessa fel kan vara allt från interna driftsproblem till extern påverkan. Standardiserade samarbeten är enkelt för konsumenten, javisst – dock kan hela samhällen stanna av pga att betalningshanteringen inte fungerar. Se tex problemen med SJs biljettbokning och hur dessa sammanföll med att flygplatsernas radarsystem inte fungerade tillfredsställande.

Kontanter – ett nödvändigt ont?

I en omvärld där kontanter blir en för stor kostnadspost för näringsidkare och banker att hantera, och där det finns ett intresse att få bort icke spårbara transaktioner är det betydligt lättare att skapa oreda med betydligt mindre medel. Vi har väl alla sett irritationen när POS (kassan) hos t.ex ICA inte kan ta kortbetalningar.

Applicera detta på samtliga betalningar, för allting så förstår vi att vi är ”in deep shit”, som det brukar heta.

Det går alltid att påverka valutor och på så sätt göra de fysiska pengarna mer eller mindre värdelösa, det går att störa ut den fysiska hanteringen av dessa, men det går inte (så lätt) att störa ut kontanthanteringen i stort. Dvs, även vid en större händelse skulle människor, i teorin, kunna handla med varandra och på så sätt upprätthålla en nivå av normalitet.

Nu är det inte sagt att driftstörningen på Swish beror på någon form utav yttre påverkan, dock är det bra att diskussionen ändå finns där. Jag tror den behövs.