Google, manipulerade sökresultat och Hillary Clinton (Video)

Manipulerade Google sökresultaten i primärvalen till Hillary Clintons fördel? Den frågan ställer sig nu Sourcefed (Discovery Digital Networks) som tillsynes påvisar att sökjätten Google kan ha manipulerat, och kanske tom manipulerar i nutid, vissa söktermer och det användarna av sökmotorn ser när de använder den sk “autocomplete”-funktionen. Genom att använda Google trends kan Sourcefed visa att användare verkligen söker på termerna, men att de inte kommer upp genom att skriva, tex, “Hillary Clinton Cr” (“Cr” som i “Crime“) eller “Hillary Clinton In” (“In” som i “Indictment“). Dvs, det borde inte vara en frågan om att manipulera vad Google presenterar till användaren via sökordsoptimering (SEO).

Just denna typen av manipulation skulle kunna ha gett Hillary Clinton en fördel i racet att bli demokraternas representant i presidentvalet 2016. Se nedan och bestäm själv